Sunday, February 06, 2011


tydligen är jag ett så ointressant objekt att kameran väljer att fokusera på en ljusswitch. underbart.

No comments:

Post a Comment