Thursday, June 14, 2012

Note to self;

Att träna ett intensivt Tabata-core-pass på matta i spetstrosor kan (kommer att) leda till bränn/skavsår vid/på svanskotan. Sen får du ägna många smärtfyllda minuter åt att plocka textilfiberrester ur ett öppet småvätskande sår.


Detta rekommenderas inte alls.

No comments:

Post a Comment