Thursday, May 10, 2012

I say a little prayer

Efter en liten date med fönen startade datorn. Harry krishna och halleluja! Så nu säkerhetskopierar jag som en tok och hoppas att datorn (och jag) trots allt överlever detta.

No comments:

Post a Comment