Friday, March 23, 2012

1, 2, 3 - I see red

Förrådet med rödish lack påfyllt. Så i helgen vampar vi loss.

No comments:

Post a Comment