Sunday, August 28, 2011

what now?

1389 olästa blogginlägg på bloglovin. someone's got som catchin' up to do. när man ska fylla i så stora luckor är det viktigt att man är väl förberedd. jag har vissa knep.

. kaffe och/eller red bull sugarfree. mest för energin ni vet. och smaken. men mest för energin eftersom städning och burkpantning står på schemat lite senare.

. bra musik. för att allting är lite, lite bättre med bra musik.

. se till att kiddot har tillräckligt mycket bilar/lego/ böcker för att sysselsätta sig en bra stund.

and you are set.

då ses vi sen.

No comments:

Post a Comment