Thursday, May 26, 2011

Saker man inte vill höra när man äter

hur katten lägger värsta pizzan i hallen.

No comments:

Post a Comment