Thursday, November 24, 2011

Saker som är helt naturliga i slutet på november

en rhodedendron som knoppar. dumma kameran tog en svartvit bild, men knopparna syns ändå tydligt.

förra året var det snö, i år blommar det för fullt.

No comments:

Post a Comment