Thursday, December 02, 2010

Old SpiceHan har biljetter to that thing that I like och han sitter på en häst. Och han luktar inte lika a lady. Gud. Jag tror att jag måste springa ut i snöstormen och köpa lite exakt, just, nu. Hur har vi klarat oss utan?

No comments:

Post a Comment